GT – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giúp khách hàng Tối ưu chi phí – Gia tăng chuyển đổi – Phát triển bền vững

Tầm nhìn

MECOM mong muốn trở thành công ty số 1 Việt Nam chuyên cung cấp giải pháp Marketing & Thương mại điện tử cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Sứ mệnh

MECOM mong muốn giúp các công ty thương mại nâng cao giá trị qua việc ứng dụng Marketing & Thương mại điện tử dựa trên giá trị.