GT – Năng lực nổi bật

Năng lực nổi bật

  • Thiết kế website thông minh, đặc biệt trong lĩnh vực bán hàng

  • Xây dựng kế hoạch và triển khai marketing đồng bộ tính hiệu quả cao

  • Năng lực triển khai Digital Marketing (Google Ads, Facebook Ads…)

  • Kinh nghiệm triển khai thành công các dự án thương mại điện tử