1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn quản trị WordPress căn bản
  4. 3. Quản trị Thành viên
  5. Xoá Thành viên

Xoá Thành viên

Để xóa 1 người dùng, ta làm theo các bước sau:

Bước 1: Rê chuột vào thành viên sau đó click “Tất cả người dùng”

Cách xem danh sách người dùng

Bước 2: Rê chuột (không click) vào tên thành viên muốn sửa (cột Tên người dùng) sẽ hiển thị ra 3 tùy chọn: Chỉnh sửa; Xóa; Xem.

Bước 3: Chọn “Xóa” để xóa tài khoản người dùng trên hệ thống.

Lưu ý khi xóa: Nếu thành viên đã đăng bài hoặc đăng sản phẩm thì khi xóa Hệ thống sẽ cho 2 tùy chọn sau:

– Xóa tất cả nội dung: trong trường hợp ko giữ lại những nội dung người dùng đã viết

– Đưa toàn bộ nội dung tới: để chuyển tất cả bài viết và sản phẩm cho 1 thành viên khác. Nếu muốn chuyển dữ liệu của thành viên này cho thành viên nào thì chọn thành viên đó.

Bước 4: Chọn “Xác nhận xóa” để hoàn tất việc xóa thành viên.

Was this article helpful to you? Yes No

NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ

MECOM luôn mang tới cho khách hàng giải pháp tối ưu với chất lượng tốt nhất. Liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ.

    YÊU CẦU TƯ VẤN