Mecom Agency

MECOM (Marketing for Ecommerce) là công ty tập trung vào việc tư vấn, phát triển, và triển khai các sản phẩm/dịch vụ cho các tổ chức/doanh nghiệp có nhu cầu phát triển ứng dụng Thương Mại Điện Tử vào công việc kinh doanh.

Điểm mạnh của MECOM

Marketing planner
Thiết kế web, ứng dụng
SEO
Video product
PPC: Google AdWords, Ads Network, etc